vrijdag 20 maart 2020

Sint-Laureins : Een Noormannenpoortje in de kerk van Sente ?


Na 7 nieuwe pagina's in de loop van 2019 begin 2020 over van alles en nog wat, werd het wel tijd voor iets dat nu goed zichtbaar werd in de Noordelijke muur der kerk, dank zij de verfraaiingswerken tgv de dorpskernvernieuwing die nu volop bezig is. Als je wil weten wat dit toegemetselde poortje daar zit te doen, klik dan even op de pagina links vermeld !
(Toen de graven uit de kerk werden verwijderd werd één der platen hier tegen de muur aangebracht, maar heeft niets met het poortje te maken.)

zaterdag 15 juni 2019

Sint-Laureins : Bouw van een rijkswachtkazerne te Watervliet.

1901 Het staatsblad vermeld het stichten van een gendarmerie te voet te Watervliet !
2001 De gedemilitariseerde Rijkswacht gaat op in de Politie !
Meer lezen, pagina links onderaan aanklikken !

woensdag 10 april 2019

Sint-Laureins : Hoe de oude Brieversweg in een halve eeuw tijd zijn ziel verloor !

Wat is 50 jaar in een mensenleven, een serieuze hap uit jou bestaan, maar niets in de bestaansgeschiedenis van een gemeente ! En toch kan er ontzettend veel veranderen, wat degene die het hebben meegemaakt niet meer zullen weten en wat de volgende generatie die het niet heeft meegemaakt niet weet ! Bij het doorlopen van de dorpsstraat kwamen we algauw een 75-tal herbergen en winkels tegen, waar niet veel meer van overblijft, zodat we dit in een drietal delen behandelen om de opsomming nog verteerbaar te houden ! Om te weten hoe het was de laatste helft van vorige eeuw heb je maar te klikken op de overeenkomstige pagina in de kolom links onderaan.
Aanvullingen, verbeteringen en foto's zijn altijd welkom raymond.strymes@proximus.be

dinsdag 19 februari 2019

Adegem : Vijftigjarig jubileum van onze Gusten in 1935 !

't Is heden vijftig jaren
Dat Gust met Gust te gaar,
Steeds bij elkandren waren
In vreugd' en in gevaar.

En dus was het groot feest, want, zegt het jubellied : Lijk goede man en vrouwe
                                                                                     Zijn 't vrienden voor altijd.

Zie bij de pagina's : Sint-Laureins : 1935 Een vijftigjarig jubileum in buurgemeente Adegem.

zaterdag 9 februari 2019

Sint-Laureins : De Sint-Laurentiuskerk.

We lopen er elke dag voorbij, maar zien het niet ! En toch, als we beter kijken ontdekken we soms details waar sommigen meer kunnen over vertellen dan je zou denken ! Uitleg in de pagina die je kan aanklikken in de tabel links onder.


woensdag 23 januari 2019

vrijdag 26 oktober 2018

Sint-Laureins : Gemeenteraadsverkiezingen in de 19e eeuw. Toen waren er nog verkiezingen om de drie jaar, waarbij afwisselend slechts een helft van de raad werd gekozen, de andere helft bleef nog drie jaar zetelen tot het zijn beurt was, dit om de continuïteit van het beleid te verzekeren !


Verkiezingen van 31 oktober 1854.
Ook dit jaar wordt een hevige kiesstrijd ingezet, zodat men in de plaatselijke pers schrijft : “Wanneer zal het eens eindigen dat men te Sint-laureins, zustergemeente van Maldegem, behagen neemt in dit “kiezen en twisten” ? De voortdurende kiesstrijd –vlek van vlaams-individualisme- ondermijnt bestendig de broederlijke liefde bij dit schoon en gelovig volk…”
Bij deze verkiezingen wordt de ontslagnemende burgemeester Dokter Geersens niet herkozen en wint Frans Huyghe, gesupporterd door de herbergiers, het pleit. Frans Huyghe wordt aldus in 1854 de 7e burgemeester van Sint-Laureins.
Schepen wordt Louis Hoste. Leden van de gemeenteraad worden :  Ed. De Vliegher, Karel Crul, J.B. De Lombarde, Ambrosius Gailliaert, en Frans Notteboom.

Verkiezingen van 27 oktober 1857.
Burgemeester blijft Frans Huyghe. Schepenen worden : Jan De Meulemeester en Louis Hoste.  Leden : Ferdinand De Sutter, Pieter De Keyzer, Ed. De Vliegher, Karel Crul, Ambr. Gailliaert, Frans Notteboom en J.B. De Lombarde.
In 1860, 1863, 1866 en 1869 verandert er niet veel.

Frans Huyghe bleef trouwens nog burgemeester tot aan zijn dood in 1883. Hij was een typische exponent van zijn tijd. Toen bij de verkiezingen in 1854 een eigenaar van verschillende herbergen, tevens al jaren een ruziënde lastpost, verkozen werd boven een dokter als burgemeester, zal dit bij dokter Geersens wel enige ontgoocheling teweeggebracht hebben wat op te maken is uit de zeer negatieve beoordeling van Sint-laureins en zijn bevolking door de dokter in zijn latere aantekeningen.
Wat de verkiezing van iemand uit het herbergmilieu betreft is dit helemaal geen uitzondering, in heel wat omliggende gemeenten werden toendertijd brouwers tot burgemeester verkozen, ze zaten immers aan de bron om gratis bier uit te delen en ze hadden ook veelal verscheidene herberghuizen in eigendom, dé sociale ontmoetingsplaatsen bij uitstek. Bovendien waren de leefomstandigheden erbarmelijk en mede daardoor verloren vele armen en behoeftigen zich in de drank.
Het dient wel gezegd dat Francis Huyghe zaakwaarnemer, landmeter, landbouwer en kolenhandelaar was, tevens was hij kerkmeester, voorzitter en ontvanger van de kerkfabriek en ontvanger der wateringen. Ook waren de vader van Francis Huyghe en de moeder van Juffrouw Antonia Van Damme broer en zuster en kwam hij zich vestigen, toen hij van Lovendegem, waar hij geboren was, naar Sint-Laureins kwam, bij Catherina Huyghe wed. Frans Van Damme, notaris.
Hoe sommige vermogende families aan hun bezit kwamen ? God mag het weten ! Niet altijd op een aanvaardbare manier!  Feit is dat nazaten in vele gevallen arroganter en astranter werden in hun omgang en driester in hun drang om dit bezit nog te doen aangroeien.
Zo was Frans Huyghe gehuwd met Felicitas Thomaes de dochter van Constantinus Bernardus Thomaes, ook genoemd “de rijke Thomaes”. Na de dood van zijn eerste vrouw, bleef hij in dezelfde brijpot roeren, en hertrouwde hij met Sophia De Jaeger de weduwe van Ambrosius Franciscus Thomaes zoon van Augustinus Bernardus Thomaes bijgenaamd “de tweede rijke”, tevens zijn schoonbroer.Op bijgevoegde foto ziet U het grafmonument van Burgemeester Huyghe aan de voorgevel van de kerk te Sint-Laureins, naast de ingang, met op beide zijpanelen de kinderen uit zijn twee huwelijken.
                                                                                      
Als burgemeester slaagde hij erin de concessie te  krijgen van de weg Sint-Laureins – Balgerhoeke zodat hij barelen mocht plaatsen en de gebruikers tol moesten betalen aan hem. Later bij overname van de baan door de overheid kreeg de familie Huyghe een forse vergoeding.
Dat afstammelingen van dergelijke welstellende families bevoordeeld bleven, dat het fortuin een steun was in het behoud van grond, het beginnen van een onderneming, of het verwerven van een bepaalde status, staat buiten alle twijfel. En dat het daaruit volgende, gebruik of misbruik maken van hun daardoor verworven macht, hen nog meer mogelijkheden bood, is evident. En er zijn in de loop der tijden nog dergelijke families terug te vinden in Sint-Laureins!!